گروه صنعتی رستوران چک لیست : فر پخت ترکیبی - Convotherm
فر پخت ترکیبی - Convotherm

دستگاه فر پخت ترکیبی
کامبی استیمر


Convotherm

فر پخت ترکیبی ( کامبی استیمر ) -   OGB1010
  • مصرف برق : ( 6.4A / 220V (60Hz
  • مصرف گاز2.5m3/hr
  • ابعاد : 102x86x113cm